Gènere

10-genereLa igualtat de gènere és encara una assignatura pendent a la universitat. Actualment, tenim vigent el tercer pla d’igualtat, amb una sèrie de mesures que haurien d’anar pal·liant les diferències. Tot i això, encara estem molt lluny i ens queda molt camí per fer.

Des de la CGT – UAB apostem per:

  • La conciliació entre la vida familiar i laboral:
    • Una escola bressol dins del campus, a un preu social al que totes podem fer front
    • Una major flexibilitat horària.
    • Reduccions reals de les jornades laborals, tant en la docència com en la investigació de totes les professores i professors que vulguin acollir-s’hi.
  • Conèixer i treballar els casos d’assetjament, així com elaborar protocols perquè aquests no es produeixin i en cas de produir-se tenir les eines necessàries per fer-hi front.

A més, cal també una avaluació profunda de l’actual pla d’igualtat i com aquest s’està duent a la pràctica. Al 2017 s’haurà d’elaborar el nou pla, i en els pròxims anys ens espera una feina forta d’avaluació, però també de concreció de propostes en matèria d’igualtat, perquè aquestes no quedin només sobre el paper.

Conciliació laboral i familiar

El tancament de l’Escola Bressol Gespa per part de l’actual Equip de Govern, amb més de 40 anys de vida i amb un programa d’ensenyament de gran qualitat, ha suposat un fort cop al que significa la conciliació familiar i laboral per a molts companys i companyes que treballen a la universitat. La nostra universitat sempre ha apostat per adoptar mesures i accions que garantissin la conciliació laboral i familiar dels nostres treballadors i treballadores, mesures que avui en dia es troben qüestionades. En aquest sentit, ara més que mai, s’han de promoure accions i mesures que garanteixin la possibilitat real de conciliar la vida laboral i familiar/personal: posar en marxa mecanismes de conciliació de la maternitat/paternitat amb la carrera acadèmica; incloure en tots els contractes laborals la possibilitat d’obtenir pròrrogues per maternitat/paternitat/adopció/acollida; garantir la flexibilitat del temps de treball dels treballadors i treballadores i racionalitzar els horaris de treball; etc.

Igualtat de drets en dones i homes

L’estudi “El sexisme a la UAB. Propostes d’actuació i dades per a un diagnòstic”, portat a terme per Grup d’Estudis sobre Sentiments, Emocions i Societat del departament de Sociologia de la UAB, va posar en evidència el desequilibri de gènere que hi ha entre els diferents estaments, la segregació de les carreres, l’absència de dones als òrgans de presa de decisions i la seva exclusió en les categories de professorat més altes (Grup d’Estudis sobre Sentiments, Emocions i Societat, 2004). Encara que la nostra universitat està fent esforços per reequilibrar aquesta situació i acabar amb el sexisme a la universitat, hem de continuar treballant per garantir la igualtat de drets laborals en dones i homes. En aquest sentit, ens comprometem a treballar en la visibilització d’aquestes situacions de desigualtat i en el desenvolupament de polítiques d’igualtat de gènere, incloent aquesta perspectiva de gènere en tota la comunitat universitària.

Assetjament a la feina

Assumint com a base la cultura institucional respecte a la dignitat dels treballadors i treballadores en el seu treball present en la nostra universitat, i l’acord del Consell de Govern del 17 de juliol de 2008 respecte a la “Política per a la dignitat de les persones. Instruments per a garantir un entorn lliure d’assetjament a la UAB”, entenem que tots els treballadors i treballadores de la UAB tenen el dret de dur a terme la seva activitat laboral en un entorn lliure d’assetjament, intimidació i discriminació. A la nostra universitat, existeix la Comissió d’Intervenció de Casos d’Assetjament (CIRCA) que, com s’explica a la seva memòria del 2014, és l’encarregada de gestionar les peticions i establir el procediment de resolució d’aquest conflicte (considerar la petició, desestimar-la, elevar-la al rector). Aquesta Comissió planteja la pròpia necessitat de revisar el procediment per establir un model més optimitzat. En aquest sentit, considerem necessari enfortir les accions de prevenció (mitjançant campanyes de sensibilització i cursos formatius) dirigides a tots i totes els docents i investigadors/es, i especialment a aquelles persones que tinguin algun grau de responsabilitat (directors/es de departament; degans i deganes; etc.) Aquest treball ens permetrà garantir la formació en matèria d’assetjament i l’elaboració de protocols per tal de contribuir a la seva detecció i atenció en el col·lectiu de treballadors i treballadores.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s